Levensbegeleiding door psychosociale therapie

Het ervaren van tegenslag valt niet te vermijden in het leven. Daar heb je  geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt is je houding en je reactie erop.

Voorbeelden

Er zijn beroemde voorbeelden van mensen die hun houding hebben kunnen transformeren. ZIj hebben dit met ons gedeeld en werden voor velen  waaronder  mijzelf  een rijke bron van wijsheid , liefde en inspiratie.  

Eerste categorie:   mensen die jaren van hun  vrijheid  beroofd zijn geweest

bijvoorbeeld  Nelson Mandela, Vaclav Havel, Mahatma Ghandi .

Kijk hier voor een aantal citaten van deze mensen.

Tweede categorie: Mensen die onder grote druk of onderdrukking grote mate van positiviteit ontwikkelden.

De Dalai lama, Martin Luther King.

Kijk en luister naar de Joep van het Hek zoals hij nu is na de hartaanvallen en operatie. De cynicus is verdwenen. Hoe is het mogelijk!

Misschien herinner je je nog de denker des Nederlands Rene Gude. Als filosoof bedacht hij ’ streven naar  een optimum’ ook toen hij stervend was (herfst 2014) straalde hij dit uit en was zo te horen over zijn naderend eind in  DWDD.

Derde categorie:  Mensen die door een bijna dood ervaring tot hun eigenlijke missie komen

George Ritchie in Return from tomorrow(of in  vertaling)

lees ook Pim van Lommel: Eindeloos bewustzijn- een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring”

Vierde categorie: Mensen die het nooit opgeven

2 citaten van Albert Einstein:

‘Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen’

in het midden van de moeilijkheid ligt de kans’

En “wij”?

Natuurlijk is niet iedereen letterlijk gevangen of onderdrukt geweest, en zeker hebben maar enkele mensen een bijna-dood ervaring gehad. Een levensreddende operatie van het hart kan bijvoorbeeld de levenshouding veranderen, maar dat geldt voor iedere ingrijpende gebeurtenis. Wanneer wij die werkelijk “grijpen”, be-grijpen, wordt alles een kans die je kracht geeft en die jij kunt grijpen om te accepteren en om te transformeren.  Dit in tegenstelling tot de houding en de gedachte dat jij gegrepen en ontkracht wordt door de situatie.

Life-events

Life-events zijn de vele situaties in een mensenleven die  verandering en aanpassing vereisen.  Soms gewild, vaak ongevraagd en niet gepland. Onvermijdelijk en horend bij  het leven.

 • veranderingen in het werk ,
 • zwangerschap, geboorte,
 • uit huis gaan,
 • (echt)scheiding,
 • verlies,
 • verhuizing,
 • ziekte, invaliditeit, overlijden,
 • Trouwen,
 • ouder worden,
 • overgang, midlife                                                                                                                                                                                                                                    Effect van verandering: stress

Verandering geeft in eerste instantie stress. Dit is heel natuurlijk. Een zekere mate van stress is normaal en kunnen we meestal wel hanteren Wordt de stress te groot en duurt deze stress te lang dan kun je er ziek van worden. Om dit te voorkomen  kan het helpend zijn om je een tijdje te laten begeleiden. De therapeut leert en herinnert je aan de de mogelijkheden om deze stress draaglijk te maken. Ook leert dit proces je om nieuwe kansen te zien en te pakken. Transformatie in te gaan.

Daarbij worden meestal de volgende stappen doorlopen:

Stappen

 • Het aanvaarden van stress begint bij het onderkennen ervan.
 • Het leren aanvaarden van verandering betekent daarnaar te willen kijken zonder het te be- of te veroordelen en het dus tot iets anders te maken dan het is.
 • Het ontwikkelen van acceptatie verlost je uit de  verkramping het leven onder controle te willen hebben.
 • Uit de acceptatie ontstaat het begrijpen.
 • Daardoor ontstaat zicht op de mogelijkheden, op de kansen dus.
 • Dit geeft ontspanning en dat noem ik geluk.

De misvatting

Het is een misvatting om te denken dat gelukkig zijn hetzelfde is als ‘je leven onder controle hebben’.  Niets is voor altijd van jou  en alles is aan verandering onderhevig . Dit onderkennen geeft je een stevig fundament ten aanzien van veranderingen.

Het biedt een open houding naar het leven, meer kunnen genieten, meer bewustzijn, meer compassie ( verdraagzaamheid, mededogen, liefde)  

Wat wel aan de orde komt is:

 • Bewustwording van oud zeer en onafgewerkte zaken. ( the Work, helende reis en energetische ondersteuning)
 • Loslaten en afscheid nemen van het oude.
 • zoeken naar nieuwe mogelijkheden en het aangaan van de nieuwe levensfase.

Werkwijze:

Meestal zijn voor dit begeleidingsproces op bewustzijns- en gedragsniveau minimaal vijf sessies van 90 minuten nodig. Kijk voor prijzen op  Kosten.