Over de Heelpraktijk

 

Ieder mens gaat om met invloeden van buitenaf en van binnenuit en probeert een gezond evenwicht te vinden. Als dat lukt ben je in balans en uit zich dat in psychisch evenwicht, geluk, gezondheid e.d.

Ben je uit balans ontstaat psychische stress en neemt de vatbaarheid voor ziekte toe. Natuurlijk is bijna niemand geheel in of geheel uit balans. Tot op zekere hoogte kunnen we daar wel mee omgaan. Maar wat als de stress of de ziekte zich in je genesteld heeft? Kun je daar wat aan doen? Kun je het voorkomen? Kun je het genezen?

Vanuit mijn werk in de Heelpraktijk help ik mensen in balans te komen.

Ik doe dat op twee manieren:

  • langs de lichamelijk/energetische weg en
  • langs de bewustzijnsweg.

Lichamelijk energetisch help ik je in balans te komen door massages en aura(of energy-) healing. Er zijn eenzijdigheden en verkrampingen in ons die we niet zelf kunnen of hoeven te verhelpen. Daar is de helpende hand van de ander op zijn plaats. Vaak leidt dat naast harmonie tot nieuwe levenshouding en inzichten waar je dan wel zelf mee aan de gang kunt gaan

Op  bewustzijnsniveau  gaat het erom zelf aan het werk te gaan. Het gaat erom je aandacht te bundelen en te richten op inhouden die positief helend zijn. Dat valt echter onze moderne zielen met alle afleiding om ons heen moeilijk terwijl het juist zo belangrijk is.

Met ACT en mindfulness  bied ik je de  basis van waaruit je meer helderheid en greep krijgt op de inhoud van je bewustzijn en tegelijk leert los te laten wat niet waard is om vast te houden. Je doet het zelf maar  vriendelijke en vastberaden begeleiding door een professional is een grote hulp.

Concreet bestaan mijn behandelingen vaak uit combinatie van beide: lichaamsgerichte en energetische hulp in combinatie met bewustzijnsoefeningen. Dat maakt mijn Heelpraktijk speciaal.

Ik stel me sterk in op ieder individueel. Ik wil niet een programma afwerken maar ik wil jou helpen met alle mij daarvoor ten dienste staande middelen. Ik heb een groot respect voor het helend vermogen van de mens en ervaar dat ook keer op keer. Dat betekent overigens niet dat ik mijzelf in de plaats stel van de reguliere gezondheidszorg. Wat ik doe is aanvullend maar op een veilige manier vaak diep ingrijpend.